Zaoblená cihlová fasáda na fasádě bytového komplexu MyLoft v Amsterdamu

Zaoblená cihlová fasáda na fasádě bytového komplexu MyLoft v Amsterdamu

Autor: stoadministrator
10. 5. 2022
V bytovém komplexu MyLoft v Amsterdamu byly cihlové pásky StoCleyer B z organických pryskyřic zkombinovány s prefabrikovanými izolačními prvky s cílem poskytnout maximální designovou svobodu při tvorbě zaobleného cihlového fasádního obkladu.

Cihlový obklad byl od počátku preferovaným prvkem při výběru materiálu fasády nové budovy

Prakticky žádné jiné velké město není tak silně charakteristické cihlovou architekturou napříč staletími jako nizozemská metropole Amsterdam. Když bylo architektonické studio Brink & Fleer

pověřeno navrhnout pětipodlažní bytový dům pro konsorcium vlastníků budov MyLoft, musela být cihla nutně preferovaným prvkem při výběru materiálu fasády nové budovy. S flexibilními cihlovými pásky StoCleyer B se podařilo zkombinovat požadovaný cihlový vzhled a maximální volnost při návrhu fasády.

 

Výsledek demonstruje výhody cihlových pásků StoCleyer B pro zateplené fasády s cihlovým obkladem

Projektanti použili pásky StoCleyer B už u předchozího projektu pro společnost MyLoft a věděli je tak maximálně využít. Výsledkem je perforovaná fasáda s výrazným rastrovým vzorem, který při bližším pohledu ustupuje rafinovanějšímu vzhledu s jemně zaoblenými horizontálními a vertikálními částmi, které se ve vlnách posouvají dopředu nebo dozadu. Fasáda s běhounovou vazbou také přitahuje pozornost svojí živou hrou barev, vytvářenou cihlovými pásky, zkombinovanými s neuvěřitelně štíhlým formátem kamene.

 

Flexibilní obkladové pásky StoCleyer B nalepené na zaoblenou izolaci vytváří skvělý kontrast s kreativními omítkami StoSignature.
Flexibilní obkladové pásky StoCleyer B nalepené na zaoblenou izolaci vytváří skvělý kontrast s kreativními omítkami StoSignature.

 

Díky možnosti navrhnout tvárnou fasádu se zateplením se navržený koncept mohl přeměnit ve skutečnost

Na základě návrhu architektů byl izolační materiál předpřipraven tak, aby odpovídal zaoblenému povrchu fasády a mohl být upevněn k nosné stěně fasády. Po vyztužení izolační vrstvy a následném vyschnutí se mohla nanést lepicí malta pro flexibilní obkladové cihlové pásky StoCleyer B. Poté mohli započít montážní práce. Díky flexibilitě materiálu bylo možno snadno obložit zaoblený povrch fasády. Rohy byly vytvořeny pomocí rohových cihlových pásků, vyrobených speciálně pro tento účel. Po počátečním vytvrzení lepicí malty se dokončily práce na lepení v jednom cyklu, který představoval vyhlazení lepicí malty a utěsnění okrajů cihlových pásků.

Obkladové cihličky StoCleyer B byly nalepeny na kontaktní zateplovací systém StoTherm Classic.
Obkladové cihličky StoCleyer B byly nalepeny na kontaktní zateplovací systém StoTherm Classic.

Seznamte se s cihlovými obkladovými pásky StoCleyer B

Cihlové obkladové pásky StoCleyer B, které jsou optimalizovány pro fasádní zateplovací systémy, umožňují neuvěřitelně snadno kombinovat robustní vzhled cihlové fasády s vysoce efektivní tepelnou ochranou budovy. Bližší informace získáte v našem katalogu, který si můžete stáhnout tady, nebo na konzultaci, kterou si můžete domluvit se zástupcem našeho obchodního týmu.

Informace o projektu:
Projekt: MyLoft World Fashion Center, Amsterdam, Nizozemsko
Investor: CPO MyLoft – WFC, Amsterdam, NL
Architekt: Architektenburo Brink & Fleer, Dronten, NL
Realizace: Haase Bouw, Rijssen, NL
Kompetence Sto:

  • StoTherm Classic®;
  • StoCleyer B, povrch na míru;
  • StoSignature, textura:Rough 1

Foto: Norbert Duijvelshoff, Tíl, NL

Přihláste se k odběru novinek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli

Kreativní omítky StoSignature na fasádě šlapanického Domu v parku Riegrova

Autor: stoadministrator
13. 6. 2022
Nový dům v parku Riegrova ve Šlapanicích stojí v místě objektu bývalé šatlavy a bistra. Novostavba je provedena ze dvou částí – v jedné z nich je umístěna kavárna a restaurace s nezbytným zázemím, ve druhé části kolmé na první je ve dvou patrech nová městská knihovna pro děti a dospělé. Fasádu budovy zdobí kreativní omítka StoSignature s imitací betonu. Dům v parku Riegrova ve Šlapanicích navrhli architekti brněnského ateliéru ARCHIX s.r.o. a je přihlášen do 7. ročníku soutěže České ceny za architekturu 2022, pořádané Českou komorou architektů.

Investorem nového objektu bylo město Šlapanice, které si pro výstavbu vybralo stavební firmu 3V & H, s. r. o. z Uherského Brodu. Původně měla být výstavba zahájena už v září 2019, ale až na podzim 2020 po skončení tradičních Šlapanických slavností byl zbourán stávající altán, aby se uvolnilo staveniště pro stavbu nového moderního hudebního altánu. Dále bylo zbouráno i původní bistro a na jeho místě se začala stavět nová multifunkční budova s knihovnou pro děti i dospělé, přednáškovým sálem, kavárnou a restaurací včetně terasy. V březnu 2021 byl dokončen nový altán a upraveny stávající plochy v jeho nejbližším okolí. Městská knihovna a s ní i celý objekt Domu v parku Riegrova pak byl slavnostně otevřen 6. listopadu 2021.

 

Městský park ve Šlapanicích i nový Dům v parku jsou přirozeným centrem společenského života a místem setkávání

Nová budova, postavená podle návrhu týmu architektů a projektantů architektonické kanceláře Archix pod vedením Ing. arch. Milana Podroužka není okázalá a svým jednoduchým tvaroslovím odpovídá budovám v podzámčí. Navržený nový objekt je proveden ze dvou částí. V jedné z nich, kolmé k ulici Riegrova je umístěna restaurace. Tento blok obsahuje kromě nezbytného zázemí také veřejné toalety. Náplní druhé části, která je kolmá na blok restaurace je městská knihovna. Hlavním těžištěm dispozičního „kříže“ v průniku obou hmot je víceúčelový prostor pro setkávání. Flexibilně jej lze propojit bud’ s restaurací, nebo s prostorem knihovny, ale může být také využit samostatně. Elevace sálu navazuje na stávající terén a volně přechází do pobytových teras v exteriéru.

Fasádám dominuje omítka, dřevěný obklad, sklo, kov a keramická krytina

Fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém StoTherm Vario a na povrchovou úpravu byl použit systém kreativních omítek StoSignature imitujících beton. Realizaci budovy měla na starost uherskobrodská firma 3VaH, ale finální povrchy fasády dělala osvědčená a zkušená firma Oldřich Srcháček ze Zlína. Podle Martina Kadlce z firmy Sto měla budova několik specifických detailů, jako např. zešikmení ostění a zlom ve štítové stěně. „Důležité bylo také správně zvolit detail napojení na dřevěné obložení. V soklové části je použita hydroizolační stěrková hmota StoFlexyl, takže omítky mohly být staženy až k terénu. Celá akce probíhala v komplikované době, kdy se dlouho čekalo na materiály, výbornou koordinací se stavbou se však podařilo dokončit fasády včas a v bezvadném stavu.“

Informace o projektu:
Objekt:               
Kavárna, restaurace a městská knihovna Dům v parku Riegrova, Šlapanice
Architekti:          Archix s.r.o., Brno, Ing. arch. Milan Podroužek s týmem spoluautorů
Realizace:           

  • generální dodavatel 3V & H, s. r. o., Uherský Brod,
  • fasáda Sto: Oldřich Srcháček, Zlín

Kompetence Sto:

  • fasádní systém StoTherm Vario,
  • omítky StoSignature se vzhledem betonu,
  • na soklu organická stěrková hmota pro hydroizolaci a ochranu před vlhkostí StoFlexyl

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Prihláste sa k odberu noviniek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli