Zaoblená cihlová fasáda na fasádě bytového komplexu MyLoft v Amsterdamu

Zaoblená cihlová fasáda na fasádě bytového komplexu MyLoft v Amsterdamu

Autor: stoadministrator
10. 5. 2022
V bytovém komplexu MyLoft v Amsterdamu byly cihlové pásky StoCleyer B z organických pryskyřic zkombinovány s prefabrikovanými izolačními prvky s cílem poskytnout maximální designovou svobodu při tvorbě zaobleného cihlového fasádního obkladu.

Cihlový obklad byl od počátku preferovaným prvkem při výběru materiálu fasády nové budovy

Prakticky žádné jiné velké město není tak silně charakteristické cihlovou architekturou napříč staletími jako nizozemská metropole Amsterdam. Když bylo architektonické studio Brink & Fleer

pověřeno navrhnout pětipodlažní bytový dům pro konsorcium vlastníků budov MyLoft, musela být cihla nutně preferovaným prvkem při výběru materiálu fasády nové budovy. S flexibilními cihlovými pásky StoCleyer B se podařilo zkombinovat požadovaný cihlový vzhled a maximální volnost při návrhu fasády.

 

Výsledek demonstruje výhody cihlových pásků StoCleyer B pro zateplené fasády s cihlovým obkladem

Projektanti použili pásky StoCleyer B už u předchozího projektu pro společnost MyLoft a věděli je tak maximálně využít. Výsledkem je perforovaná fasáda s výrazným rastrovým vzorem, který při bližším pohledu ustupuje rafinovanějšímu vzhledu s jemně zaoblenými horizontálními a vertikálními částmi, které se ve vlnách posouvají dopředu nebo dozadu. Fasáda s běhounovou vazbou také přitahuje pozornost svojí živou hrou barev, vytvářenou cihlovými pásky, zkombinovanými s neuvěřitelně štíhlým formátem kamene.

 

Flexibilní obkladové pásky StoCleyer B nalepené na zaoblenou izolaci vytváří skvělý kontrast s kreativními omítkami StoSignature.
Flexibilní obkladové pásky StoCleyer B nalepené na zaoblenou izolaci vytváří skvělý kontrast s kreativními omítkami StoSignature.

 

Díky možnosti navrhnout tvárnou fasádu se zateplením se navržený koncept mohl přeměnit ve skutečnost

Na základě návrhu architektů byl izolační materiál předpřipraven tak, aby odpovídal zaoblenému povrchu fasády a mohl být upevněn k nosné stěně fasády. Po vyztužení izolační vrstvy a následném vyschnutí se mohla nanést lepicí malta pro flexibilní obkladové cihlové pásky StoCleyer B. Poté mohli započít montážní práce. Díky flexibilitě materiálu bylo možno snadno obložit zaoblený povrch fasády. Rohy byly vytvořeny pomocí rohových cihlových pásků, vyrobených speciálně pro tento účel. Po počátečním vytvrzení lepicí malty se dokončily práce na lepení v jednom cyklu, který představoval vyhlazení lepicí malty a utěsnění okrajů cihlových pásků.

Obkladové cihličky StoCleyer B byly nalepeny na kontaktní zateplovací systém StoTherm Classic.
Obkladové cihličky StoCleyer B byly nalepeny na kontaktní zateplovací systém StoTherm Classic.

Seznamte se s cihlovými obkladovými pásky StoCleyer B

Cihlové obkladové pásky StoCleyer B, které jsou optimalizovány pro fasádní zateplovací systémy, umožňují neuvěřitelně snadno kombinovat robustní vzhled cihlové fasády s vysoce efektivní tepelnou ochranou budovy. Bližší informace získáte v našem katalogu, který si můžete stáhnout tady, nebo na konzultaci, kterou si můžete domluvit se zástupcem našeho obchodního týmu.

Informace o projektu:
Projekt: MyLoft World Fashion Center, Amsterdam, Nizozemsko
Investor: CPO MyLoft – WFC, Amsterdam, NL
Architekt: Architektenburo Brink & Fleer, Dronten, NL
Realizace: Haase Bouw, Rijssen, NL
Kompetence Sto:

  • StoTherm Classic®;
  • StoCleyer B, povrch na míru;
  • StoSignature, textura:Rough 1

Foto: Norbert Duijvelshoff, Tíl, NL

Přihláste se k odběru novinek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli

Inteligentní řešení žaluziových kastlíků na fasádách bytového projektu Ranta Barrandov

Autor: stoadministrator
23. 9. 2022
Projekt Ranta Barrandov, který realizovala ve dvou etapách v letech 2019 – 2021 v ulici Wassermannova v Praze stavební a investiční společnost YIT Stavo, představuje dva bloky s osmi bytovými domy a 250 bytovými jednotkami v promyšlených dispozicích od 1+kk po 5+kk o velikostech až 140 m2. Architektonické řešení domů pochází z dílny ateliéru C.A.I.S. architekti, finální podobu fasád ovlivnily zateplovací fasádní systémy Sto s klinkerovým obkladem a omítkou. Flexibilně a inteligentně jsou na fasádě díky nosným deskám Sto-Putzträgerplatte řešeny parapety a žaluziové kastlíky oken.

Architektura obou bytových bloků ctí v duchu tradic YIT základní atributy severské architektury a finského designu

Důraz je kladen zejména na jednoduchost a čistotu provedení, nadčasovost a promyšlenost řešení. Rezidenční komplex je rozdělen na dva samostatné bloky. Díky tomu je celý areál lépe průchozí a vznikly zde velkoryse řešené vnitrobloky. Čtvercový půdorys navíc umožnil vytvořit různorodá prostranství s rozdílně pojatou mírou soukromí. Čtveřice domů je pak v rámci bloku rozvržena tak, aby bylo dosaženo optimálního prosvětlení všech prostor. Díky svým odlišným výškovým dispozicím budovy také dobře navazují na okolní zástavbu.

 


Jednoduchost a čistota provedení byly primární aspekty při návrhu dvou bloků rezidenčního komplexu.

Podle Davida Caise ze studia C.A.I.S. architekti je princip obou bloků stejný, nicméně každý je svébytný tak, aby měl samostatný výraz a svou osobitost. „První blok, který je obrácen k hlavní ulici, tvoří jakousi hradbu a je masivně čtvercově pravoúhlý. Hravost v něm je vyjádřena nepravidelnou skladbou oken. Oproti tomu druhý blok mění základní geometrii prostřednictvím pootočení pravoúhlých systémů, čímž se jistá hravost dostává i do půdorysů. Okna jsou naopak pravidelnější. Naším cílem bylo v rámci architektonického řešení postupně narušit přísný řád, racionalitu a pravoúhlost směrem k přírodě. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli pro drobnou změnu geometrie a barevnosti mezi oběma bloky.“

 

Klinkerový obklad a omítky na zateplovacím systému StoTherm Mineral

Fasády obytných bloků jsou zatepleny systémem StoTherm Mineral 6, který charakterizují vynikající tepelně izolační vlastnosti, výborná paropropustnost a nehořlavost. Povrch fasád tvoří omítka se škrábanou strukturou a zušlechtěná silikonovou pryskyřicí (StoSilkolit K 2,0), obsahující vysoce kvalitní mramorová zrna z přírodních zdrojů. Prémiové užitné vlastnosti a vzhled tradiční cihlové fasády dosáhly realizační firmy HAS SOF – CZ, s.r.o., Tatera s.r.o a AUTRIO INVESTMENT, s.r.o. kombinací fasádního zateplovacího systému StoTherm Mineral 6 a obkladem z cihlových pásků.

 

Podle Petra Herouta ze společnosti Sto stojí za pozornost i inteligentní řešení uchycení parapetů a žaluziových kastlíků pomocí nosných desek Sto-Putzträgerplatte. „Architekti řešili nejen geometrii, barevnost a povrchovou úpravu obou bloků, ale i umístění žaluziových kastlíků na omítkových a klinkerových fasádách. Část kastlíků je zabudovaná, část přiznaná a tuto flexibilitu nám velmi usnadnily nosné desky pod omítku ze skleněného granulátu Sto-Putzträgerplatte.

Informace o projektu:
Realizace:
1. a 2. etapa projektu bytových domů Ranta Barrandov v Praze
Investor: stavební a investiční společnost YIT Stavo, Praha
Architekti: C.A.I.S. architekti, Praha
Doba výstavby: 2019 - 2022
Realizace: HAS SOF – CZ, s.r.o., Tatera s.r.o a AUTRIO INVESTMENT, s.r.o., Praha
Kompetence Sto: zateplovací systém StoTherm Mineral 6, omítka StoSilkolit K 2,0; nosné desky Sto-Putzträgerplatte
Foto: Tomáš Malý

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Prihláste sa k odberu noviniek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli