Sto se podporou Britského pavilonu aktivně účastní La Biennale di Venezia 2021

Sto se podporou Britského pavilonu aktivně účastní La Biennale di Venezia 2021

Autor: stoadministrator
6. 7. 2021
V italských Benátkách byl v sobotu 22. května otevřen 17. ročník La Biennale di Venezia 2021. Tématem letošní akce je „How will we play together?“ a hlavní instalaci na toto téma vytvořilo pět architektů. Bienále má tři hlavní pilíře: hlavním je mezinárodní výstava architektů, významnou roli hrají i prezentace jednotlivých států. Součástí architektonického La Biennale di Venezia 2021, které probíhá až do 21. listopadu 2021, je také řada doprovodných akcí ve městě. Návštěvníci si mohou vybrat z akcí zaměřených na vzdělávání, mladé architekty, poválečnou architekturu, výstavy orientované na konkrétní města či místa, renovace atp.

Na benátském architektonickém bienále 2021 nechybí ani koncern Sto. O formách prezentace značky Sto na tomto setkání světové architektury hovoří s redakcí StoInspires Richard Walker, šéf oddělení Řízení mezinárodních projektů ve společnosti Sto.

 

Ve společnosti Sto se zabýváte spoluprací s mezinárodními architekty už dlouhou řadu let. Proč Sto sponzoruje toto bienále architektury a jaký význam má pro Sto benátská výstava?

La Biennale di Venezia se koná každé dva roky a letos je to už potřetí, co společnost Sto tuto akci formou sponzorství některého z národních pavilonů podpořila. Dvakrát jsme podporovali německou účast, letos to je Britský pavilon. Pro mnoho významných mezinárodních architektonických firem je tato výstava klíčovým projektem, který funguje jako tmelící prvek v jejich podnikání. O rozsahu akce svědčí i skutečnost, že do centrální výstavy je letos zapojeno 117 architektů nebo týmů architektů ze 46 zemí, celkově se na bienále prezentuje až 63 států.

 

Takže počínaje rokem 2016 se Sto formou sponzoringu angažuje v tématech, o nichž se diskutuje na největší světové výstavě architektury?

Rozhodně. La Biennale di Venezia mění každý ročník své zaměření: jeden rok je to celé o umění, v dalším se diskutuje o architektuře a stavebnictví, urbanismu a všech souvisejících tématech. Na bienále je vždy jedno hlavní téma a každá ze zemí má pak své dílčí téma. Tematické zaměření příslušné země pak organizuje jeden nebo více kurátorů, jmenovaných jednotlivými státy. Značka Sto byla v roce 2016 sponzorem Německého pavilonu na 15. architektonickém bienále v Benátkách. Tématem tehdejší německé účasti na bienále bylo „Making Heimat“, které se zabývalo následky uprchlické krize. V roce 2016 bylo kurátorem Německého pavilonu, tedy organizátorem německé účasti, „Německé muzeum architektury“ (DAM) z Frankfurtu nad Mohanem. Pro „Making Heimat“ byly ve fasádě památkově chráněné budovy vytvořeny velké otvory, které představovaly „otevření“ Německa světu. Na konci výstavy byly tyto otvory ve fasádě pod vedením Antonia Romana ze společnosti Sto Italy zaceleny prostřednictvím udržitelných výrobků Sto. Podstatou sdělení byla „dokonalá renovace“.

 

V roce 2018 bylo tématem Německého pavilonu na bienále „Unbuilding Walls“

Správně. Kurátorem bylo architektonické studio „GRAFT Gesellschaft von Architekten mbH“ z Berlína společně s paní Marianne Birthlerovou. Marianne byla od roku 2000 do března 2011 spolkovou komisařkou, zodpovědnou za dohled nad vedením záznamů východoněmecké Stasi. „Unbuilding Walls“ však nebylo primárně o Berlínské zdi. Jednalo se o nejrůznější společensko-geografická rozdělení: Irsko vs. Severní Irsko, Izrael vs. Palestina atd. Architektonické bienále v Benátkách je tedy nejen o udržitelnosti při budování, ale také o udržitelnosti soužití, vědomých rozhodnutích a způsobu, jakým jsou přijímány. Jedno podmíněně ovlivňuje druhé. Samozřejmě je také velmi důležitá společenská zodpovědnost. I prostřednictvím účasti společnosti Sto na bienále tak podporujeme udržitelný rozvoj společnosti a stavebnictví.

 

Sto je již řadu let součástí „Globálního paktu OSN“, nadnárodní iniciativy, která definuje deset principů v oblasti lidských práv, pracovních standardů, ochrany životního prostředí a boje proti korupci.

Ano. Kromě toho Sto organizuje své aktivity v oblasti udržitelnosti pomocí 17 cílů udržitelného rozvoje, přijatých OSN v roce 2015. Z těchto 17 cílů OSN se Sto zaměřuje zejména na šest oblastí:

- podpora zdravého života a pohody pro všechny lidi všech věkových skupin,

- trvalý inkluzivní a udržitelný hospodářský růst s plnou a produktivní zaměstnaností a důstojnou prací pro všechny,

- budování odolné infrastruktury, podpora inkluzivní a udržitelné industrializace a podpora inovací,

- města a obce by měla být bezpečná, odolná a udržitelná,

- zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu,

- rozvíjet opatření související se změnou klimatu a jejími dopady.

Všechny tyto cíle jsou už roky v centru pozornosti benátského bienále architektury.

 

Mottem společnosti Sto byla a je po desetiletí idea „Výstavby se svědomím“.

Je to tak. A dokonale to sedí. Bienále architektury pojednává o výměně názorů na výstavbu a také o tom, jak se vypořádat s udržitelnými sociálními problémy. Jak budeme spolu žít způsobem, který v budoucnu šetří zdroje? V jakých budovách? V jakých oblastech? Jak bude vypadat soužití? Jak budeme spolu žít způsobem, který zachovává ekologické a sociální hodnoty? Ve vesnicích, ve městech, v bytových domech, v rodinných domech, v továrnách, v kancelářských budovách, na univerzitách, v kulturních institucích, v parlamentech – to je jen několik příkladů.

 

A jakou podobu má sponzorství Sto na letošním bienále v Benátkách?

Letos poprvé sponzorujeme Britský pavilon. Vycházíme z toho, že většina velkých světových architektonických kanceláří má sídlo v Londýně. A naše sponzorství v Britském pavilonu nám dává dobrou příležitost se jim představit.

 

Jaké je motto Bienále architektury 2021?

Mottem celého letošního bienále architektury je „Jak budeme spolu žít?“ Britský pavilon převzal toto téma společně s ostatními státy a odvodil z ní ideu své letošní prezentace v podobě „Zahrady soukromých rozkoší“. Tuto myšlenku si vypůjčil od světově proslulého holandského malíře rané renesance Hieronyma Bosche a jeho nejznámějšího a nejvýznamnějšího díla. Britský pavilon s podporou ze strany Sto diskutuje o tom, jak lze navrhnout veřejný prostor. Jde o otázku rychlého začlenění někdejšího veřejného prostoru do soukromého vlastnictví ze strany firem nebo soukromých osob. Reprezentanti britské účasti na bienále se ve svém pavilonu snaží zahájit diskusi o tom, jak se tyto dvě strany mohou setkat a lépe spolupracovat, aby z toho nakonec měli prospěch všichni.

 

Je společnost Sto schopna přispět do diskuse z hlediska obsahu?

Samozřejmě. Diskutovali jsme o tomto tématu se zástupci British Council a oběma kurátorkami Britského pavilonu – Manijeh Verghese a Madeleine Kessler z architektonického studia „Unscene Architecture. Prostřednictvím „Dílny Sto“ jsme pak připravili řadu akcí. První diskusní kolo se konalo 24. března 2021 a jeho ideou bola otázka: „Můžeme spolu žít?“, v květnu bylo tématem naší další akce „Im materiality“. To byla hra se slovy o „materialitě“ (fasádních ploch). Akce se jmenovala: „Dílna Sto a British Council prezentují Im | materiality v Zahradě soukromých rozkoší“.

 

Jaké další výsledky může Sto dosáhnout na benátském bienále?

S logem Sto jsme prezentováni na oficiální domovské stránce Britského pavilonu jako sponzor. Naše logo je také vidět na pozvánce a výstavním plakátu Britského pavilonu a v oficiálním propagačním videu Britského pavilonu. Do poloviny června mělo na YouTube zhruba 90 000 zhlédnutí. V souvislosti s debatou o udržitelnosti jsme také vidět na sociálních sítích.

 

Odhodlaně a zřetelně dáváme najevo, že děláme to, co říkáme. Konkrétně, že aktivně podporujeme debaty o udržitelnosti a společenských výzvách v oblasti budov, urbanismu a sociální interakci a plně se do nich také zapojujeme.

 

Bienále architektury je o svědomité výstavbě, o „Výstavbě se svědomím.“ O globální výměně názorů. Na toto motto se po desetiletí zaměřuje firemní filozofie společnosti Sto. Bienále architektury má v běžných letech kolem 500 000 návštěvníků. Letos je samozřejmě výměna většinou virtuální. Ale je to bez ohledu na okolnosti ideální mezinárodní fórum s proaktivní účastí 63 zemí, které prezentují barvy udržitelnosti a sociální odpovědnosti.

 

Přihláste se k odběru novinek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli

Kreativní omítky StoSignature na fasádě nové administrativní budovy LANIK v Boskovicích

Autor: stoadministrator
23. 9. 2022
Autorem rekonstrukce a jižní přístavby nové administrativní budovy technologické firmy LANIK v Boskovicích je Ing. arch. Eduard Štěrbák. Nové sídlo firmy odráží jasnou vizí autora a současně představuje současnou tvář a budoucí směřování investora. Vnější podobu nové přístavby a fasádu starší rekonstruované budovy ovlivnily i kreativní omítky StoSignature.

Boskovická rodinná firma LANIK je technologická společnost, působící po celém světě jako výrobce a dodavatel keramických pěnových filtrů. Areál společnosti se nachází v průmyslové zóně Boskovic, a právě tady vyrostlo v letech 2018–2020 nové sídlo firmy. Budova, kombinující starší budovu s novou přístavbou, je umístěna na exkluzivním místě v rámci stávající průmyslové zóny tak, aby tvořila dominantu a jasný orientační bod pro návštěvníky. Současně funguje jako hlavní vstup do areálu firmy LANIK a symbol současné tváře a budoucího směřování společnosti. Jednoduchá kubická forma budovy je zdůrazněna vystupujícím tělesem zasedací místnosti s plně prosklenou a zastíněnou fasádou, která tvoří přirozenou ochranu vstupu před povětrnostními vlivy.


Elegantní a do detailů promyšlený interiér administrativní části.

Na fasádě nové přístavby byla použita ručně broušená tmavá omítka

Součástí výstavby nového sídla společnosti byly úpravy starší budovy, v níž je umístěno provozní zázemí. Rekonstruované interiéry starší části jsou zařízeny úsporně a převládá v nich bílá a šedá barva a jsou zvýrazněny černými kovovými prvky. Zcela nová je na této podlouhlé budově fasáda s kontaktním zateplovacím systémem StoTherm Vario a světlou omítkou, kombinovanou v meziokenních prostorách s broušenou betonově šedou omítkou. Nově byl v této části vybudován před fasádou rošt pro popínavé rostliny a nové je také únikové schodiště. Upravená budova funkčně navazuje na novou vstupní budovu. Fasáda této přístavby je zateplena kontaktním zateplovacím systémem StoTherm Classic, vrchní vrstvu tvoří tmavá ručně broušená omítka. Prosklené plochy jsou pokryty stínicími lamelami, interiéru dvoupodlažního atria s osvětlením shora dominuje levitující schodiště a zábradlí z tenkých lan. Z materiálů je použit pohledový beton a cementový nátěr v kombinaci s masivním dřevem a přírodními artefakty.

 


Večerní pohled na tmavou fasádu budovy.

Kreativní omítky StoSignature splnily požadavky architekta i investora

„Fasádní práce realizovala firma RB Bau, s.r.o. z Brna, jejíž spolumajitel pan Zbyněk Buchta nás vyzval ke spolupráci. U starší původní části nového sídla měl pan architekt Štěrbák jasnou vizi v jemných odstínech. Na hlavní fasádní plochy rekonstruovaného objektu byla použita finální povrchová úprava pomocí silikonově-pryskyřičné omítky StoSilco K 1.5. Prostor mezi okny pak byl ozvláštněn betonově šedým broušeným povrchem StoBeton MP z řady kreativních omítek StoSignature, realizovaný pomocí omítek Stolit K 1.5 a Stolit MP. Na jižní nové přístavbě je potom naopak jedna z nejodvážnějších povrchových úprav: „poškrábaný" StoBeton Ter v tmavém odstínu. Ten se nám podařilo realizovat díky bezcementové podkladní omítce StoArmat Classic plus. Aplikace finálního povrchu pak probíhala pod drobnohledem pana architekta Štěrbáka a jednatele investora pana Igora Láníka. Následné broušení, umývání, znovu broušení a další umývání bylo časově náročné, ale nakonec se nám po několika vzorkovacích dnech podařilo dosáhnout výsledku, který architekta i jednatele firmy LANIK plně uspokojil.“ říká obchodně technický poradce Sto Martin Kadlc.

Informace o projektu:
Objekt:
Administrativní sídlo firmy LANIK, Boskovice
Investor: LANIK s.r.o.
Autor: Ing. arch. Eduard Štěrbák, spolupráce Michal Hořelka, Daniel Chocholatý
Realizace: 2018-20
Realizační firma: RB Bau, s.r.o., Brno
Kompetence Sto: zateplovací systém StoTherm Classic, StoTherm Vario, kreativní omítky StoSignature (StoSilco K, Stolit K a Stolit MP), podkladní omítka StoArmat Classic plus

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Prihláste sa k odberu noviniek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli