Sto se podporou Britského pavilonu aktivně účastní La Biennale di Venezia 2021

Sto se podporou Britského pavilonu aktivně účastní La Biennale di Venezia 2021

Autor: stoadministrator
6. 7. 2021
V italských Benátkách byl v sobotu 22. května otevřen 17. ročník La Biennale di Venezia 2021. Tématem letošní akce je „How will we play together?“ a hlavní instalaci na toto téma vytvořilo pět architektů. Bienále má tři hlavní pilíře: hlavním je mezinárodní výstava architektů, významnou roli hrají i prezentace jednotlivých států. Součástí architektonického La Biennale di Venezia 2021, které probíhá až do 21. listopadu 2021, je také řada doprovodných akcí ve městě. Návštěvníci si mohou vybrat z akcí zaměřených na vzdělávání, mladé architekty, poválečnou architekturu, výstavy orientované na konkrétní města či místa, renovace atp.

Na benátském architektonickém bienále 2021 nechybí ani koncern Sto. O formách prezentace značky Sto na tomto setkání světové architektury hovoří s redakcí StoInspires Richard Walker, šéf oddělení Řízení mezinárodních projektů ve společnosti Sto.

 

Ve společnosti Sto se zabýváte spoluprací s mezinárodními architekty už dlouhou řadu let. Proč Sto sponzoruje toto bienále architektury a jaký význam má pro Sto benátská výstava?

La Biennale di Venezia se koná každé dva roky a letos je to už potřetí, co společnost Sto tuto akci formou sponzorství některého z národních pavilonů podpořila. Dvakrát jsme podporovali německou účast, letos to je Britský pavilon. Pro mnoho významných mezinárodních architektonických firem je tato výstava klíčovým projektem, který funguje jako tmelící prvek v jejich podnikání. O rozsahu akce svědčí i skutečnost, že do centrální výstavy je letos zapojeno 117 architektů nebo týmů architektů ze 46 zemí, celkově se na bienále prezentuje až 63 států.

 

Takže počínaje rokem 2016 se Sto formou sponzoringu angažuje v tématech, o nichž se diskutuje na největší světové výstavě architektury?

Rozhodně. La Biennale di Venezia mění každý ročník své zaměření: jeden rok je to celé o umění, v dalším se diskutuje o architektuře a stavebnictví, urbanismu a všech souvisejících tématech. Na bienále je vždy jedno hlavní téma a každá ze zemí má pak své dílčí téma. Tematické zaměření příslušné země pak organizuje jeden nebo více kurátorů, jmenovaných jednotlivými státy. Značka Sto byla v roce 2016 sponzorem Německého pavilonu na 15. architektonickém bienále v Benátkách. Tématem tehdejší německé účasti na bienále bylo „Making Heimat“, které se zabývalo následky uprchlické krize. V roce 2016 bylo kurátorem Německého pavilonu, tedy organizátorem německé účasti, „Německé muzeum architektury“ (DAM) z Frankfurtu nad Mohanem. Pro „Making Heimat“ byly ve fasádě památkově chráněné budovy vytvořeny velké otvory, které představovaly „otevření“ Německa světu. Na konci výstavy byly tyto otvory ve fasádě pod vedením Antonia Romana ze společnosti Sto Italy zaceleny prostřednictvím udržitelných výrobků Sto. Podstatou sdělení byla „dokonalá renovace“.

 

V roce 2018 bylo tématem Německého pavilonu na bienále „Unbuilding Walls“

Správně. Kurátorem bylo architektonické studio „GRAFT Gesellschaft von Architekten mbH“ z Berlína společně s paní Marianne Birthlerovou. Marianne byla od roku 2000 do března 2011 spolkovou komisařkou, zodpovědnou za dohled nad vedením záznamů východoněmecké Stasi. „Unbuilding Walls“ však nebylo primárně o Berlínské zdi. Jednalo se o nejrůznější společensko-geografická rozdělení: Irsko vs. Severní Irsko, Izrael vs. Palestina atd. Architektonické bienále v Benátkách je tedy nejen o udržitelnosti při budování, ale také o udržitelnosti soužití, vědomých rozhodnutích a způsobu, jakým jsou přijímány. Jedno podmíněně ovlivňuje druhé. Samozřejmě je také velmi důležitá společenská zodpovědnost. I prostřednictvím účasti společnosti Sto na bienále tak podporujeme udržitelný rozvoj společnosti a stavebnictví.

 

Sto je již řadu let součástí „Globálního paktu OSN“, nadnárodní iniciativy, která definuje deset principů v oblasti lidských práv, pracovních standardů, ochrany životního prostředí a boje proti korupci.

Ano. Kromě toho Sto organizuje své aktivity v oblasti udržitelnosti pomocí 17 cílů udržitelného rozvoje, přijatých OSN v roce 2015. Z těchto 17 cílů OSN se Sto zaměřuje zejména na šest oblastí:

- podpora zdravého života a pohody pro všechny lidi všech věkových skupin,

- trvalý inkluzivní a udržitelný hospodářský růst s plnou a produktivní zaměstnaností a důstojnou prací pro všechny,

- budování odolné infrastruktury, podpora inkluzivní a udržitelné industrializace a podpora inovací,

- města a obce by měla být bezpečná, odolná a udržitelná,

- zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu,

- rozvíjet opatření související se změnou klimatu a jejími dopady.

Všechny tyto cíle jsou už roky v centru pozornosti benátského bienále architektury.

 

Mottem společnosti Sto byla a je po desetiletí idea „Výstavby se svědomím“.

Je to tak. A dokonale to sedí. Bienále architektury pojednává o výměně názorů na výstavbu a také o tom, jak se vypořádat s udržitelnými sociálními problémy. Jak budeme spolu žít způsobem, který v budoucnu šetří zdroje? V jakých budovách? V jakých oblastech? Jak bude vypadat soužití? Jak budeme spolu žít způsobem, který zachovává ekologické a sociální hodnoty? Ve vesnicích, ve městech, v bytových domech, v rodinných domech, v továrnách, v kancelářských budovách, na univerzitách, v kulturních institucích, v parlamentech – to je jen několik příkladů.

 

A jakou podobu má sponzorství Sto na letošním bienále v Benátkách?

Letos poprvé sponzorujeme Britský pavilon. Vycházíme z toho, že většina velkých světových architektonických kanceláří má sídlo v Londýně. A naše sponzorství v Britském pavilonu nám dává dobrou příležitost se jim představit.

 

Jaké je motto Bienále architektury 2021?

Mottem celého letošního bienále architektury je „Jak budeme spolu žít?“ Britský pavilon převzal toto téma společně s ostatními státy a odvodil z ní ideu své letošní prezentace v podobě „Zahrady soukromých rozkoší“. Tuto myšlenku si vypůjčil od světově proslulého holandského malíře rané renesance Hieronyma Bosche a jeho nejznámějšího a nejvýznamnějšího díla. Britský pavilon s podporou ze strany Sto diskutuje o tom, jak lze navrhnout veřejný prostor. Jde o otázku rychlého začlenění někdejšího veřejného prostoru do soukromého vlastnictví ze strany firem nebo soukromých osob. Reprezentanti britské účasti na bienále se ve svém pavilonu snaží zahájit diskusi o tom, jak se tyto dvě strany mohou setkat a lépe spolupracovat, aby z toho nakonec měli prospěch všichni.

 

Je společnost Sto schopna přispět do diskuse z hlediska obsahu?

Samozřejmě. Diskutovali jsme o tomto tématu se zástupci British Council a oběma kurátorkami Britského pavilonu – Manijeh Verghese a Madeleine Kessler z architektonického studia „Unscene Architecture. Prostřednictvím „Dílny Sto“ jsme pak připravili řadu akcí. První diskusní kolo se konalo 24. března 2021 a jeho ideou bola otázka: „Můžeme spolu žít?“, v květnu bylo tématem naší další akce „Im materiality“. To byla hra se slovy o „materialitě“ (fasádních ploch). Akce se jmenovala: „Dílna Sto a British Council prezentují Im | materiality v Zahradě soukromých rozkoší“.

 

Jaké další výsledky může Sto dosáhnout na benátském bienále?

S logem Sto jsme prezentováni na oficiální domovské stránce Britského pavilonu jako sponzor. Naše logo je také vidět na pozvánce a výstavním plakátu Britského pavilonu a v oficiálním propagačním videu Britského pavilonu. Do poloviny června mělo na YouTube zhruba 90 000 zhlédnutí. V souvislosti s debatou o udržitelnosti jsme také vidět na sociálních sítích.

 

Odhodlaně a zřetelně dáváme najevo, že děláme to, co říkáme. Konkrétně, že aktivně podporujeme debaty o udržitelnosti a společenských výzvách v oblasti budov, urbanismu a sociální interakci a plně se do nich také zapojujeme.

 

Bienále architektury je o svědomité výstavbě, o „Výstavbě se svědomím.“ O globální výměně názorů. Na toto motto se po desetiletí zaměřuje firemní filozofie společnosti Sto. Bienále architektury má v běžných letech kolem 500 000 návštěvníků. Letos je samozřejmě výměna většinou virtuální. Ale je to bez ohledu na okolnosti ideální mezinárodní fórum s proaktivní účastí 63 zemí, které prezentují barvy udržitelnosti a sociální odpovědnosti.

 

Přihláste se k odběru novinek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli

Kreativní omítky StoSignature na fasádě šlapanického Domu v parku Riegrova

Autor: stoadministrator
13. 6. 2022
Nový dům v parku Riegrova ve Šlapanicích stojí v místě objektu bývalé šatlavy a bistra. Novostavba je provedena ze dvou částí – v jedné z nich je umístěna kavárna a restaurace s nezbytným zázemím, ve druhé části kolmé na první je ve dvou patrech nová městská knihovna pro děti a dospělé. Fasádu budovy zdobí kreativní omítka StoSignature s imitací betonu. Dům v parku Riegrova ve Šlapanicích navrhli architekti brněnského ateliéru ARCHIX s.r.o. a je přihlášen do 7. ročníku soutěže České ceny za architekturu 2022, pořádané Českou komorou architektů.

Investorem nového objektu bylo město Šlapanice, které si pro výstavbu vybralo stavební firmu 3V & H, s. r. o. z Uherského Brodu. Původně měla být výstavba zahájena už v září 2019, ale až na podzim 2020 po skončení tradičních Šlapanických slavností byl zbourán stávající altán, aby se uvolnilo staveniště pro stavbu nového moderního hudebního altánu. Dále bylo zbouráno i původní bistro a na jeho místě se začala stavět nová multifunkční budova s knihovnou pro děti i dospělé, přednáškovým sálem, kavárnou a restaurací včetně terasy. V březnu 2021 byl dokončen nový altán a upraveny stávající plochy v jeho nejbližším okolí. Městská knihovna a s ní i celý objekt Domu v parku Riegrova pak byl slavnostně otevřen 6. listopadu 2021.

 

Městský park ve Šlapanicích i nový Dům v parku jsou přirozeným centrem společenského života a místem setkávání

Nová budova, postavená podle návrhu týmu architektů a projektantů architektonické kanceláře Archix pod vedením Ing. arch. Milana Podroužka není okázalá a svým jednoduchým tvaroslovím odpovídá budovám v podzámčí. Navržený nový objekt je proveden ze dvou částí. V jedné z nich, kolmé k ulici Riegrova je umístěna restaurace. Tento blok obsahuje kromě nezbytného zázemí také veřejné toalety. Náplní druhé části, která je kolmá na blok restaurace je městská knihovna. Hlavním těžištěm dispozičního „kříže“ v průniku obou hmot je víceúčelový prostor pro setkávání. Flexibilně jej lze propojit bud’ s restaurací, nebo s prostorem knihovny, ale může být také využit samostatně. Elevace sálu navazuje na stávající terén a volně přechází do pobytových teras v exteriéru.

Fasádám dominuje omítka, dřevěný obklad, sklo, kov a keramická krytina

Fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém StoTherm Vario a na povrchovou úpravu byl použit systém kreativních omítek StoSignature imitujících beton. Realizaci budovy měla na starost uherskobrodská firma 3VaH, ale finální povrchy fasády dělala osvědčená a zkušená firma Oldřich Srcháček ze Zlína. Podle Martina Kadlce z firmy Sto měla budova několik specifických detailů, jako např. zešikmení ostění a zlom ve štítové stěně. „Důležité bylo také správně zvolit detail napojení na dřevěné obložení. V soklové části je použita hydroizolační stěrková hmota StoFlexyl, takže omítky mohly být staženy až k terénu. Celá akce probíhala v komplikované době, kdy se dlouho čekalo na materiály, výbornou koordinací se stavbou se však podařilo dokončit fasády včas a v bezvadném stavu.“

Informace o projektu:
Objekt:               
Kavárna, restaurace a městská knihovna Dům v parku Riegrova, Šlapanice
Architekti:          Archix s.r.o., Brno, Ing. arch. Milan Podroužek s týmem spoluautorů
Realizace:           

  • generální dodavatel 3V & H, s. r. o., Uherský Brod,
  • fasáda Sto: Oldřich Srcháček, Zlín

Kompetence Sto:

  • fasádní systém StoTherm Vario,
  • omítky StoSignature se vzhledem betonu,
  • na soklu organická stěrková hmota pro hydroizolaci a ochranu před vlhkostí StoFlexyl

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Prihláste sa k odberu noviniek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli