Rodinný dům Casa Patxaran ve Villanueva de Villaescusa ve standardu Pasiv Plus

Rodinný dům Casa Patxaran ve Villanueva de Villaescusa ve standardu Pasiv Plus

Autor: stoadministrator
28. 10. 2021
Architektka Ana Perojo Sierra navrhla rodinný dům Casa Patxaran ve španělské obci Villanueva de Villaescusa (v provincii Kantábrie na severu Španělska) jako pasivní dům plus a vytvořila tak budovu, která hledá rovnováhu mezi ekologickou, ekonomickou a sociální udržitelností, a přitom klade velký důraz na zdraví a pohodlí jeho obyvatel, stejně jako na nízkou zátěž pro životní prostředí. Díky kompaktnímu objemu a uspořádání a velikosti otvorů jsou energetické ztráty domu minimalizovány v souladu s výchozím předpokladem projektu: „nejlepší energie je ta, která se nespotřebuje“.

Architektka Ana Peroja Sierra interpretovala klasickou typologii rodinného domu Casa Patxaran s užitnou plochou 145 m2 moderním způsobem v racionální a střízlivé koncepci. Velkou váhu přitom kladla na co největší komfort uživatelů, který by byl provázen co nejnižší ekologickou zátěží. Aby toho dosáhla, optimalizovala úpravu a technické dispozice budovy: regulovaná ventilace, správné osvětlení, využití obnovitelných energií a promyšlený výběr použitých materiálů snižují nejen spotřebu elektřiny, ale i emise CO2. Právě při výběru materiálů byl kladen velký důraz na to, jaké dopady má jejich výroba na životní prostředí, důležitá byla i blízkost zdrojů, vznikající odpadní produkty, rychlost montáže, fyzikální chování materiálů a také životnost, údržba a možnost recyklace. Kromě vybetonované základové desky byla celá zbývající struktura realizována z CLT panelů – masivních dřevěných desek, které se skládají z řeziva, které je lepeno křížem a ve vrstvách. Architektka se rozhodla pro dřevo mimo jiné i kvůli jeho mimořádným izolačním vlastnostem, protipožární ochraně a flexibilnosti, ale také protože se velmi dobře přizpůsobuje měnícímu se klimatu a povětrnostním vlivům.

 

Vynikající výsledky Blower-door testu i díky armovací tkanině Stoguard Mesh

Dokonalou vzduchotěsnost a neprůvzdušnost obálky budovy n50 prokázal i Blower-door test s výsledkem 0,2-1/hod.. Parotěsná membrána a 100% bariéra proti infiltraci vzduchu se samolepící armovací tkaninou StoGuard Mesh i na tomto domě potvrdila, že je zárukou vytvoření bezpečné a dokonale vzduchotěsné ochranné vrstvy. Nízký je i součinitel prostupu tepla (0,139 W/(m²K) fasády s odolným fasádním zateplovacím systémem StoTherm Classic. Měrná roční potřeba tepla na vytápění domu ve španělské Kantábrii je pouhých 8 kWh/(m2a) a celková potřeba primární energie spojená s provozem budovy je 45 kWh/(m2a).

Investor: M. Aranzazu Sanz Barreiro & F. Javier Casas Reinares

Architekt: Ana Perojo Sierra, Santander, Cantabria,

Místo: Villanueva de Villaescusa

Kompetence firmy Sto:

Zateplovací fasádní systém StoTherm Classic, bariéra proti vzduchu a vlhkosti StoGuard

Realizace: Construcciones Sorribero, Renedo de Piélagos

Foto: Julen Esnal, Barcelona

Fieldset

Přihláste se k odběru novinek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli

Kreativní omítky StoSignature na fasádě šlapanického Domu v parku Riegrova

Autor: stoadministrator
13. 6. 2022
Nový dům v parku Riegrova ve Šlapanicích stojí v místě objektu bývalé šatlavy a bistra. Novostavba je provedena ze dvou částí – v jedné z nich je umístěna kavárna a restaurace s nezbytným zázemím, ve druhé části kolmé na první je ve dvou patrech nová městská knihovna pro děti a dospělé. Fasádu budovy zdobí kreativní omítka StoSignature s imitací betonu. Dům v parku Riegrova ve Šlapanicích navrhli architekti brněnského ateliéru ARCHIX s.r.o. a je přihlášen do 7. ročníku soutěže České ceny za architekturu 2022, pořádané Českou komorou architektů.

Investorem nového objektu bylo město Šlapanice, které si pro výstavbu vybralo stavební firmu 3V & H, s. r. o. z Uherského Brodu. Původně měla být výstavba zahájena už v září 2019, ale až na podzim 2020 po skončení tradičních Šlapanických slavností byl zbourán stávající altán, aby se uvolnilo staveniště pro stavbu nového moderního hudebního altánu. Dále bylo zbouráno i původní bistro a na jeho místě se začala stavět nová multifunkční budova s knihovnou pro děti i dospělé, přednáškovým sálem, kavárnou a restaurací včetně terasy. V březnu 2021 byl dokončen nový altán a upraveny stávající plochy v jeho nejbližším okolí. Městská knihovna a s ní i celý objekt Domu v parku Riegrova pak byl slavnostně otevřen 6. listopadu 2021.

 

Městský park ve Šlapanicích i nový Dům v parku jsou přirozeným centrem společenského života a místem setkávání

Nová budova, postavená podle návrhu týmu architektů a projektantů architektonické kanceláře Archix pod vedením Ing. arch. Milana Podroužka není okázalá a svým jednoduchým tvaroslovím odpovídá budovám v podzámčí. Navržený nový objekt je proveden ze dvou částí. V jedné z nich, kolmé k ulici Riegrova je umístěna restaurace. Tento blok obsahuje kromě nezbytného zázemí také veřejné toalety. Náplní druhé části, která je kolmá na blok restaurace je městská knihovna. Hlavním těžištěm dispozičního „kříže“ v průniku obou hmot je víceúčelový prostor pro setkávání. Flexibilně jej lze propojit bud’ s restaurací, nebo s prostorem knihovny, ale může být také využit samostatně. Elevace sálu navazuje na stávající terén a volně přechází do pobytových teras v exteriéru.

Fasádám dominuje omítka, dřevěný obklad, sklo, kov a keramická krytina

Fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém StoTherm Vario a na povrchovou úpravu byl použit systém kreativních omítek StoSignature imitujících beton. Realizaci budovy měla na starost uherskobrodská firma 3VaH, ale finální povrchy fasády dělala osvědčená a zkušená firma Oldřich Srcháček ze Zlína. Podle Martina Kadlce z firmy Sto měla budova několik specifických detailů, jako např. zešikmení ostění a zlom ve štítové stěně. „Důležité bylo také správně zvolit detail napojení na dřevěné obložení. V soklové části je použita hydroizolační stěrková hmota StoFlexyl, takže omítky mohly být staženy až k terénu. Celá akce probíhala v komplikované době, kdy se dlouho čekalo na materiály, výbornou koordinací se stavbou se však podařilo dokončit fasády včas a v bezvadném stavu.“

Informace o projektu:
Objekt:               
Kavárna, restaurace a městská knihovna Dům v parku Riegrova, Šlapanice
Architekti:          Archix s.r.o., Brno, Ing. arch. Milan Podroužek s týmem spoluautorů
Realizace:           

  • generální dodavatel 3V & H, s. r. o., Uherský Brod,
  • fasáda Sto: Oldřich Srcháček, Zlín

Kompetence Sto:

  • fasádní systém StoTherm Vario,
  • omítky StoSignature se vzhledem betonu,
  • na soklu organická stěrková hmota pro hydroizolaci a ochranu před vlhkostí StoFlexyl

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Prihláste sa k odberu noviniek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli