,,Plast to Be" v Lyonu

,,Plast to Be" v Lyonu

Autor: stoadministrator
28. 10. 2021
V Lyonu vytvořili architekti z kanceláře Patriarche neobvyklou kancelářskou budovu se školícími a výstavními prostory, jejíž výrazná fasáda vyzařuje určitou lehkost. Průběžné pásy z omítkových a skleněných ploch udávají ráz novostavbě a mají svým plynulým tvarem připomínat v přeneseném smyslu umělou hmotu.

Podle návrhu francouzské architektonické kanceláře Patriarche vznikla na jihovýchodě Lyonu novostavba pro Svaz francouzských výrobců umělých hmot. Stavba spojuje na jednom místě různá

oddělení a zároveň měla zprostředkovávat atraktivitu plastových výrobků. Budova koncipovaná jako campus, který je možné rozšiřovat, zahrnuje jak kanceláře a školící prostory, tak i knihovnu materiálů a výstavní prostory. Třípatrová budova optimálně využívá ostře se sbíhající stavební pozemek. Fasády organicky tvarované stavby charakterizují pásy, které jsou horizontálně umístěné nad sebou a oddělené širokými skleněnými pásy – plynulá hra tvarů, která znázorňuje v přeneseném smyslu flexibilitu a rozmanitost umělé hmoty. Přečnívající první patro vytváří v přízemí chráněný vstupní prostor a na třetím patře pohostinnou střešní terasu. Centrálně položené atrium spojuje dohromady jednotlivá poschodí a funkce: sahá ze vstupního a výstavního prostoru až do horních poschodí, v nichž se střídají kanceláře s prostory pro neformální setkávání. Princip fasády s organicky probíhajícími pásy pokračuje I v interiéru.

 

100% využité přednosti fasádního systému StoVentec R

Ve dvou patrech lyonské budovy se střídají fasádní pásy oděné do světle šedé metalizující omítky, nanesené na předsazené provětrávané fasádě StoVentec R a upravené metalizujícím nátěrem StoColor Metallic. Systém StoVentec tak i na této stavbě potvrdil široké pole možností a příležitostí, které poskytuje v oblasti svobody fasádního designu: téměř žádný jiný systém nenabízí takovou svobodu při navrhování odvětrávaných fasád s povrchem tvořeným omítkou, jako StoVentec R. Můžete si vybrat, zda chcete mít hladkou nebo hrubou texturu omítky, matné nebo lesklé povrchy, stejně jako individuální barvy. Dají se s ním vytvořit jedinečné textury – od jemné po hrubé, lineární a grafické textury. Různé materiály od roztírané omítky až po omítky s individuální texturou s různými velikostmi zrn pro nové kombinace a techniky. A StoVentec R má ještě další přednost: s jeho flexibilní nosnou deskou je vhodný pro zaoblené či zakřivené fasády. Jak ukazuje budova Svazu francouzských výrobců umělých hmot, architekti z lyonské kanceláře Patriarche přednosti tohoto systému maximálně využili.

Investor: Allize-Plasturgie, Lyon

Architekt: Patriarche, Lyon

Místo: Boulevard Edmond Michelet, Lyon

Kompetence firmy Sto:

předsazená provětrávaná fasáda (StoVentec R),

fasádní omítka (Stolit MP), barva s metalickým efektem (StoColor Metallic)

Realizační firma: Reppelin entreprise, Chassieu

Fotografie: Manuel Panaget

Fieldset

Přihláste se k odběru novinek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli

Kreativní omítky StoSignature na fasádě šlapanického Domu v parku Riegrova

Autor: stoadministrator
13. 6. 2022
Nový dům v parku Riegrova ve Šlapanicích stojí v místě objektu bývalé šatlavy a bistra. Novostavba je provedena ze dvou částí – v jedné z nich je umístěna kavárna a restaurace s nezbytným zázemím, ve druhé části kolmé na první je ve dvou patrech nová městská knihovna pro děti a dospělé. Fasádu budovy zdobí kreativní omítka StoSignature s imitací betonu. Dům v parku Riegrova ve Šlapanicích navrhli architekti brněnského ateliéru ARCHIX s.r.o. a je přihlášen do 7. ročníku soutěže České ceny za architekturu 2022, pořádané Českou komorou architektů.

Investorem nového objektu bylo město Šlapanice, které si pro výstavbu vybralo stavební firmu 3V & H, s. r. o. z Uherského Brodu. Původně měla být výstavba zahájena už v září 2019, ale až na podzim 2020 po skončení tradičních Šlapanických slavností byl zbourán stávající altán, aby se uvolnilo staveniště pro stavbu nového moderního hudebního altánu. Dále bylo zbouráno i původní bistro a na jeho místě se začala stavět nová multifunkční budova s knihovnou pro děti i dospělé, přednáškovým sálem, kavárnou a restaurací včetně terasy. V březnu 2021 byl dokončen nový altán a upraveny stávající plochy v jeho nejbližším okolí. Městská knihovna a s ní i celý objekt Domu v parku Riegrova pak byl slavnostně otevřen 6. listopadu 2021.

 

Městský park ve Šlapanicích i nový Dům v parku jsou přirozeným centrem společenského života a místem setkávání

Nová budova, postavená podle návrhu týmu architektů a projektantů architektonické kanceláře Archix pod vedením Ing. arch. Milana Podroužka není okázalá a svým jednoduchým tvaroslovím odpovídá budovám v podzámčí. Navržený nový objekt je proveden ze dvou částí. V jedné z nich, kolmé k ulici Riegrova je umístěna restaurace. Tento blok obsahuje kromě nezbytného zázemí také veřejné toalety. Náplní druhé části, která je kolmá na blok restaurace je městská knihovna. Hlavním těžištěm dispozičního „kříže“ v průniku obou hmot je víceúčelový prostor pro setkávání. Flexibilně jej lze propojit bud’ s restaurací, nebo s prostorem knihovny, ale může být také využit samostatně. Elevace sálu navazuje na stávající terén a volně přechází do pobytových teras v exteriéru.

Fasádám dominuje omítka, dřevěný obklad, sklo, kov a keramická krytina

Fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém StoTherm Vario a na povrchovou úpravu byl použit systém kreativních omítek StoSignature imitujících beton. Realizaci budovy měla na starost uherskobrodská firma 3VaH, ale finální povrchy fasády dělala osvědčená a zkušená firma Oldřich Srcháček ze Zlína. Podle Martina Kadlce z firmy Sto měla budova několik specifických detailů, jako např. zešikmení ostění a zlom ve štítové stěně. „Důležité bylo také správně zvolit detail napojení na dřevěné obložení. V soklové části je použita hydroizolační stěrková hmota StoFlexyl, takže omítky mohly být staženy až k terénu. Celá akce probíhala v komplikované době, kdy se dlouho čekalo na materiály, výbornou koordinací se stavbou se však podařilo dokončit fasády včas a v bezvadném stavu.“

Informace o projektu:
Objekt:               
Kavárna, restaurace a městská knihovna Dům v parku Riegrova, Šlapanice
Architekti:          Archix s.r.o., Brno, Ing. arch. Milan Podroužek s týmem spoluautorů
Realizace:           

  • generální dodavatel 3V & H, s. r. o., Uherský Brod,
  • fasáda Sto: Oldřich Srcháček, Zlín

Kompetence Sto:

  • fasádní systém StoTherm Vario,
  • omítky StoSignature se vzhledem betonu,
  • na soklu organická stěrková hmota pro hydroizolaci a ochranu před vlhkostí StoFlexyl

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Prihláste sa k odberu noviniek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli