Cihly, omítka a dřevo na fasádě nově rekonstruované Základní školy v Novém Hrozenkově

Cihly, omítka a dřevo na fasádě nově rekonstruované Základní školy v Novém Hrozenkově

Autor: stoadministrator
3. 5. 2022
Do stavby nové tělocvičny pro základní školu se v Novém Hrozenkově pustili v roce 2020. Společně s výstavbou nové tělocvičny probíhala rekonstrukce původní školní budovy z roku 1929. V jejím rámci došlo kromě jiného k výměně topení, oken a vstupních dveří, nová je také vzduchotechnika. Posledním krokem bylo zateplení a nová fasáda nejen hlavní budovy školy, ale i čtyř bytů, které jsou ke škole připojené. Sportovní hala bude sloužit jako tělocvična ZŠ, ale také k pronájmu pro širokou veřejnost. Rekonstrukce pláště hlavní budovy Základní školy v Novém Hrozenkově a novostavba sportovní haly byly dokončeny v červenci 2021. Na nové fasádě základní školy se uplatnil zateplovací systém StoTherm, vnější tvář rekonstruované školy tvoří kombinace omítky, dřeva a cihlového obkladu StoBrick.

Základem nové fasády je zateplovací systém StoTherm Vario s cihlovým obkladem StoBrick.
Základem nové fasády je zateplovací systém StoTherm Vario s cihlovým obkladem StoBrick.

Cílem architektů bylo přinést do obce současnou architekturu, která sem zapadne, ale také přinese něco nového a neotřelého

Malý městys Nový Hrozenkov se nachází v údolí Vsetínské Bečvy, která se line od Velkých Karlovic valašskou krajinou. Realizaci fasády základní školy realizovala vsetínská firma TESP Contract s. r.o. podle návrhu brněnských architektů Janici Šipulové a Martina Sládka z ateliéru Consequence forma s.r.o.. Hlavním konceptem bylo vyzdvihnout potenciál venkovské krajiny a vhodně vyřešit napojení na stávající objekty a zahradu.

Základem nové fasády je zateplovací systém StoTherm Vario

Ten je díky kombinaci izolačních desek z polystyrénu a minerální armovací hmotě s armovací síťovinou jako výztužnou vrstvo natolik variabilní, že je s ním možné realizovat jak individuální omítané fasády s kreativními omítkami StoSignature, tak obklady s fasádními prvky StoDeco, klinkerovým obkladem StoBrick nebo přírodním kamenem. Použitá silikonově pryskyřičná omítka StoSilco K má dlouhou životnost, výbornou paropropustnost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Její světlý odstín na fasádě vytváří jemný kontrast k dřevěnému obkladu a cihlovým páskům StoBrick.

 

Finální podobu nové fasádě dotvořilo i důmyslné řešení pro zapuštění žaluziových kastlíků pomocí nosných desek StoPutzträgerplatte v kombinaci s vertikální vazbou klínových obkladů StoBrick.
Finální podobu nové fasádě dotvořilo i důmyslné řešení pro zapuštění žaluziových kastlíků pomocí nosných desek StoPutzträgerplatte v kombinaci s vertikální vazbou klínových obkladů StoBrick.

Klíčem k úspěchu nové fasády bylo zpracování detailů

Zodpovědnou osobou za Sto byl u této realizace obchodně technický poradce Martin Kadlc, podle kterého bylo náročné zejména zpracování detailů kolem okenních parapetů a v nadpraží, finální podobu ovlivnilo i řešení skrytých venkovních žaluzií pomocí nosných desek StoPutzträgerplatte. „Složitá fasáda základní školy je tvořena zapuštěnými pilíři, které byly obkládány cihlovými pásky StoBrick. Ty byly instalovány na náš kontaktní zateplovací systém StoTherm Vario. Tato kombinace kvalitního zateplení a kreativního vzhledu fasády uvolnila ruce architektům, investorovi přinesla maximální účinnost a ve srovnání s klasickým cihlovým obkladem i větší rychlost a nižší náklady. Při renovaci z klinkerových cihel StoBrick totiž není nutné provádět dodatečná konstrukční opatření. Celá stavba měla být dokončena podle plánu v srpnu loňského roku, realizační firmě se však podařilo nejen termín dodržet, ale předat dílo dokonce o měsíc dříve.“ říká Martin Kadlc.

Informace o projektu:

Objekt: Rekonstrukce základní školy a novostavba sportovní haly v Novém Hrozenkové
Investor: Městys Nový Hrozenkov
Architekti: Consequence forma s.r.o., Brno
Realizace fasády: TESP Contract s.r.o., Vsetín
Fotografie: Tomáš Malý
Kompetence Sto:

  • StoTherm Vario,
  • omítka StoSilco K 1,5,
  • klinkerový obklad StoBrick

Přihláste se k odběru novinek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli

Kreativní omítky StoSignature na fasádě šlapanického Domu v parku Riegrova

Autor: stoadministrator
13. 6. 2022
Nový dům v parku Riegrova ve Šlapanicích stojí v místě objektu bývalé šatlavy a bistra. Novostavba je provedena ze dvou částí – v jedné z nich je umístěna kavárna a restaurace s nezbytným zázemím, ve druhé části kolmé na první je ve dvou patrech nová městská knihovna pro děti a dospělé. Fasádu budovy zdobí kreativní omítka StoSignature s imitací betonu. Dům v parku Riegrova ve Šlapanicích navrhli architekti brněnského ateliéru ARCHIX s.r.o. a je přihlášen do 7. ročníku soutěže České ceny za architekturu 2022, pořádané Českou komorou architektů.

Investorem nového objektu bylo město Šlapanice, které si pro výstavbu vybralo stavební firmu 3V & H, s. r. o. z Uherského Brodu. Původně měla být výstavba zahájena už v září 2019, ale až na podzim 2020 po skončení tradičních Šlapanických slavností byl zbourán stávající altán, aby se uvolnilo staveniště pro stavbu nového moderního hudebního altánu. Dále bylo zbouráno i původní bistro a na jeho místě se začala stavět nová multifunkční budova s knihovnou pro děti i dospělé, přednáškovým sálem, kavárnou a restaurací včetně terasy. V březnu 2021 byl dokončen nový altán a upraveny stávající plochy v jeho nejbližším okolí. Městská knihovna a s ní i celý objekt Domu v parku Riegrova pak byl slavnostně otevřen 6. listopadu 2021.

 

Městský park ve Šlapanicích i nový Dům v parku jsou přirozeným centrem společenského života a místem setkávání

Nová budova, postavená podle návrhu týmu architektů a projektantů architektonické kanceláře Archix pod vedením Ing. arch. Milana Podroužka není okázalá a svým jednoduchým tvaroslovím odpovídá budovám v podzámčí. Navržený nový objekt je proveden ze dvou částí. V jedné z nich, kolmé k ulici Riegrova je umístěna restaurace. Tento blok obsahuje kromě nezbytného zázemí také veřejné toalety. Náplní druhé části, která je kolmá na blok restaurace je městská knihovna. Hlavním těžištěm dispozičního „kříže“ v průniku obou hmot je víceúčelový prostor pro setkávání. Flexibilně jej lze propojit bud’ s restaurací, nebo s prostorem knihovny, ale může být také využit samostatně. Elevace sálu navazuje na stávající terén a volně přechází do pobytových teras v exteriéru.

Fasádám dominuje omítka, dřevěný obklad, sklo, kov a keramická krytina

Fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém StoTherm Vario a na povrchovou úpravu byl použit systém kreativních omítek StoSignature imitujících beton. Realizaci budovy měla na starost uherskobrodská firma 3VaH, ale finální povrchy fasády dělala osvědčená a zkušená firma Oldřich Srcháček ze Zlína. Podle Martina Kadlce z firmy Sto měla budova několik specifických detailů, jako např. zešikmení ostění a zlom ve štítové stěně. „Důležité bylo také správně zvolit detail napojení na dřevěné obložení. V soklové části je použita hydroizolační stěrková hmota StoFlexyl, takže omítky mohly být staženy až k terénu. Celá akce probíhala v komplikované době, kdy se dlouho čekalo na materiály, výbornou koordinací se stavbou se však podařilo dokončit fasády včas a v bezvadném stavu.“

Informace o projektu:
Objekt:               
Kavárna, restaurace a městská knihovna Dům v parku Riegrova, Šlapanice
Architekti:          Archix s.r.o., Brno, Ing. arch. Milan Podroužek s týmem spoluautorů
Realizace:           

  • generální dodavatel 3V & H, s. r. o., Uherský Brod,
  • fasáda Sto: Oldřich Srcháček, Zlín

Kompetence Sto:

  • fasádní systém StoTherm Vario,
  • omítky StoSignature se vzhledem betonu,
  • na soklu organická stěrková hmota pro hydroizolaci a ochranu před vlhkostí StoFlexyl

Přihláste se k odběru novinek

Přihlásit se k newsletteru

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Prihláste sa k odberu noviniek

Prihlásiť sa k newsletteru

Formulár sa odosiela, počkajte prosím...

Sdílejte článek se svými přáteli